Maatschappelijk Verantwoord Ondernemen

Buitenhuis Boskoop B.V. voelt zich verantwoordelijk voor het leveren van een positieve bijdrage aan onze maatschappij en leefomgeving. Onze visie op MVO, Maatschappelijk Verantwoord Ondernemen, richt zich op de pijlers Planet, People en Profit, ofwel de zorg voor:

  1. De aarde, ons milieu, water, bodem en lucht. Maar ook voor grondstoffen, energie en klimaat.
  2. De mensen, zowel werkzaam in ons bedrijf, als ook opdrachtgevers, gebruikers, omstanders, buren, kortom de maatschappij waarin wij wonen, werken en recreëren.
  3. Winstgevendheid, en daarmee de zorg voor de continuïteit van de onderneming, de werkgelegenheid en zo min mogelijk schadelijke gevolgen voor natuur en milieu als gevolg van onze bedrijfsactiviteiten.